Fresque 61 de Gaetan Tarantino – Rue des Alexiens / Rue du Poinçon à 1000 Bruxelles

 IMG_6013.JPG

Gaetan Tarantino – Coin de la rue des Alexiens et de la rue du Poinçon à 1000 Bruxelles

IMG_6015a.JPG

IMG_6016.JPG

IMG_6017.JPG

IMG_6019.JPG

IMG_6021.JPG

IMG_6025a.JPG

IMG_6025b.JPG

Publicités